تحقیق جامعه شناختی تاثیر سرمایه اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان

تحقیق جامعه شناختی تاثیر سرمایه اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان تحقیق جامعه شناختی تاثیر سرمایه اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان

دسته : علوم اجتماعی

فرمت فایل : word

حجم فایل : 46 KB

تعداد صفحات : 61

بازدیدها : 880

برچسبها : سرمایه اجتماعی پیشرفت تحصیلی

مبلغ : 4000 تومان

خرید این فایل

دانلود تحقیق بررسی جامعه شناختی میزان تاثیر سرمایه اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور اردبیل

عمده ترین مسأله ای که در این تحقیق مطرح می شوند، در حالت کلی این است که 1- منظور از سرمایه اجتماعی چیست و اجزای تشکیل دهنده ی آن کدامها هستند؟ 2- منظور از موفقیت تحصیلی یا پیشرفت تحصیلی یعنی چه؟ و 3- سرمایه اجتماعی با چه ابعادی بر موفقیت تحصیلی دانشجویان تأثیر می گذارد؟

اهداف تحقیق

هدف کلی تحقیق

بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر موفقیت تحصیلی دانشجویان

اهداف جزئی تحقیق

- بررسی رابطه روابط اجتماعی و پیشرفت تحصیلی

- بررسی تاثیر همکاری متقابل یا مشارکت اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان

- بررسی رابطه اعتماد اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان

- بررسی تاثیر پایگاه اجتماعی اقتصادی (شغل، سواد، درآمد) خانواده و پیشرفت تحصیلی دانشجویان

- بررسی تاثیر حضور والدین در خانه و پیشرفت تحصیلی دانشجویان

- بررسی تاثیر تعداد افراد خانواده و پیشرفت تحصیلی دانشجویان

- برسی تاثیر رابطه قوم و خویشی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان

مقدمه

در قرن حاضر، اقتصاد رونق یافته، اندازه ی دولت رشد قابل توجهی کرده و در مقابل، قدرت شبکه های اجتماعی تاحدودی کاهش یافته است. اکنون به نظر می رسد که به تعبیر وولف، هم بازار و هم دولت به انسان ها به عنوان پیروان قواعد می نگرند، نه قاعده سازان، این تضعیف اجتماع، برای دولت و بازار هم مشکلاتی پدید آورده است.

به دلایل گوناگون، از دولت های رفاه کنونی انتقادات شدیدی می شود و منظور از آنچه که گیدنز آن راراه سوممی نامد، برقراری تعادل مجددی بین حکومت، بازار و اجتماع است. به همین دلیل در دولت های امروزی باعث سرمایه ی اجتماعی در کانون مباحث سیاسی قرار دارد. در حال حاضر در کشورها، بحث زیادی در مورد اهمیت اجتماع برای ثبات اجتماعی و انسجام صورت می گیرد. این گفتمان ریشه در نگرانی از تغییر ماهیت خانواده و شبکه های موجود در اجتماع دارد. صاحبنظران متعلق به حوزه های گوناگون که به بررسی این موضوع می پردازند، مفهومسرمایه اجتماعیرا ابزار مفهومی سودمندی برای تحلیل سیاست ها می دانند.

امروزه به دلایل زیادی، سرمایه ی اجتماعی به یکی از بحث انگیزترین و جنجالی ترین مفاهیم علوم اجتماعی و پژوهشهای توسعه تبدیل شده است و حجم ادبیات دانشگاهی و سیاسی مرتبط با آن به سرعت در حال افزایش است. این مسئله بویژه در ایالات متحده ی آمریکا و بریتانیای کبیر صادق است و یکی از دلایل آن وجود ماهیت بسیار فردگرایانه ی روابط اجتماعی معاصر در این کشورهاست. (که به مسائلی همچون ازدواج های بی دوام، میزان جنایت های زیاد و از خود بیگانگی افراد منجر می شود) در عین حال سرمایه ی اجتماعی به سرعت به ابزار تحلیلی اصلی پژوهش های جدید توسعه اقتصادی و اجتماعی در کشورهای در حال توسعه تبدیل می شود. در شرایطی که سرمایه ی اجتماعی، یعنی توانایی استفاده جمعی توأم با همکاری از منابع برای وظایف عمومی وجود نداشته باشد، بعید است که تنها تامین سرمایه های مالی و افزایش سرمایه ی انسانی (از طریق آموزش) بتواند به نتایج مثبتی همچون رشد اقتصادی و کاهش فقر یا مشارکت بیشتر و پاسخگویی نهادهای عمومی منجر شود..

بیان مسئله

سرمایه اجتماعی از مفاهیم نوین است که امروزه در بررسی های اقتصادی اجتماعی جوامع مدرن مطرح شده است. به عبارتی، امروزه در کنار سرمایه های انسانی، مالی و اقتصادی، سرمایه دیگری به نام سرمایه اجتماعی مورد بهره برداری قرار گرفته است. این مفهوم به پیوندها و ارتباطات میان اعضای یک شبکه، به عنوان یک منبع با ارزش اشاره دارد که با خلق هنجارها و اعتماد دو سویه موجب تحقق اهداف اعضا می شود. طرح این رویکرد در بسیاری از مباحث اجتماعی، نشان دهنده اهمیت و نقش این سرمایه در توسعه جامعه به ویژه توسعه اجتماعی آموزش و پرورش می باشد. سرمایه اجتماعی همواره مبتنی بر عوامل فرهنگی اجتماعی بوده و شناسایی آن به عنوان یک سرمایه چه در سطح کلان و چه در سطح خرد دارای اهمیت می باشد؛ همچون منبعی که افراد و گروه ها یا مکان ها برای نیل به نتایج مطلوب روی آن سرمایه گذاری می کنند.

این تحقیق دارای دو فصل اول و دوم می باشد و منابع درون متنی وجود دارد

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید