تحقیق نقش هنرستانهای کشاورزی در توسعه و پیشبرد کشاورزی

تحقیق نقش هنرستانهای کشاورزی در توسعه و پیشبرد کشاورزی تحقیق نقش هنرستانهای کشاورزی در توسعه و پیشبرد کشاورزی

دسته : جغرافیا

فرمت فایل : word

حجم فایل : 15673 KB

تعداد صفحات : 152

بازدیدها : 953

برچسبها : توسعه کشاورزی آموزش کشاورزی

مبلغ : 12500 تومان

خرید این فایل

دانلود تحقیق و پایان نامه نقش هنرستانهای کشاورزی در توسعه و پیشبرد کشاورزی منطقه رباط کریم

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

فصل اول

طرح تحقیق

بیان مساله

اهداف تحقیق

هدف کلی تحقیق

اهداف اختصاصی تحقیق

سئوالات تحقیق

فرضیات تحقیق

ضرورت واهمیت تحقیق

پیشینه تحقیق

مسائل و مشکلات تحقیق

نوع تحقیق

ناحیه جغرافیایی مورد مطالعه

روش گرداوری اطلاعات

روش تجزیه تحلیل

فصل دوم

مبانی نظری تحقیق

تعریف کشاورزی

توسعه چیست ؟

توسعه کشاورزی

توسعه کشاورزی و رابطه با توسعه روستایی

توسعه کشاورزی پایدار

ضرورت توسعه کشاورزی

توسعه کشاورزیضرورتها و راهبردها

ضرورت های توسعه کشاورزی در برنامه پنجم

ساز و کار تولی گری توسعه کشاورزی

برنامه های اجرایی توسعه کشاورزی

نقش توسعه کشاورزی در توسعه ملی

دلایل رشد بطئی بخش کشاورزی

اهمیت آموزش و جایگاه آن در توسعه

آموزش در نظریه های توسعه

دیدگاه نوسازی

نظریه نوسازی

نوسازی اقتصادی

نوسازی سیاسی

نوسازی روانی

مفهوم نوآوری

احساس نیاز به تغییر

اثرات فرهنگی

تغییر فرهنگی

عوامل موثر در تغییر

چشم انداز آموزش کشاورزی در قرن

بازگشت کشورهای در حال توسعه به سوی آموزشهای کشاورزی

تاریخچه ی آموزشهای کشاورزی در جهان

تاریخچه ی آموزش های کشاورزی در ایران

تاریخچه ی اجرای آموزش های کشاورزی در مناطق روستایی و کشاورزی

اهداف آموزش های کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی

فصل سوم

شناخت ویژگیهای جغرافیایی ناحیه مورد مطالعه

پیشینه تاریخی

موقعیت جغرافیای شهرستان رباط کریم

تعداد شهرها و روستاها

ویژگی های اقلیمی شهرستان رباط کریم

درجه حرارت (دما )

میانگین دمای سالانه

رژیم حرارتی و دمای ماهانه

بارش ماهانه

جهات وزش باد

تیپ آب و هوایی

خاک و پوشش گیاهی منطقه رباط کریم

دشت های دامنه ای ( خاک های دشت های آبرفتی دامنه ای )

سری خاک های آدران

سری خاک های رباط کریم

سری خاک های حصار مهتر

دشتهای رسوبی و رودخانه ای (خاکهای مخروط افکنه ای آبرفتی سنگریزه دار)

سری خاکهای پرندک

سری خاکهای حصارساداتی

پوشش گیاهی

گیاهان بومی

نباتات زراعی

ویژگیهای انسانی

مهاجرت

ساختمان جنسی

ساختار درونی جمعیت

ساختمان سنی

خصوصیات عمده جمعیت رباط کریم

وضعیت سواد

بررسی ویژگی های اقتصادی شهرستان رباط کریم

وضعیت کشاورزی شهرستان رباط کریم

زراعت و باغداری

بررسی وضعیت دامپروری در شهرستان رباط کریم

بررسی وضعیت صنعت شهرستان رباط کریم

تاریخچه منگنز رباط کریم

موقعیت جغرافیایی معدن

مصارف و کاربرد منگنز در صنعت

فصل چهارم

بررسی و شناخت ویژگیهای هنرستانهای کشاورزی و نقش آنها در توسعه ی کشاورزی

خلاصه ای از تاریخچه آموزش کشاورزی

تعریف هنرستان کشاورزی

هدف از آموزش کشاورزی در هنرستانهای کشاورزی

شاخه های تحصیلی در هنرستانهای کشاورزی

شاخه فنی و حرفه ای

زمینه صنعت

زمینه خدمات

زمینه کشاورزی

شاخه کاردانش ) اهداف کاردانش)

نحوه تهیه و تدوین استانداردهای آموزشی درهنرستانهای کشاورزی و ادامه تحصیل فارغ التحصیلان

رشته های تحصیلی مهارتی شاخه ی کاردانش

آموزش مهارت های کشاورزی در شاخه ی کاردانش

ادامه ی تحصیل فارغ التحصیلان کشاورزی شاخه ی کاردانش

قوانین آموزشی و واحدهای درسی ، عناوین و جداول درسها

قوانین آموزشی

آمار هنرجویان استقبال کننده از رشته های کشاورزی در سطح استان تهران و منطقه رباط کریم

آمار دانش آموزان کاردانش زمینه کشاورزی (بدون بزرگسال) سال تحصیلی

نسبت دانش آموزان کاردانش زمینه کشاورزی (بدون بزرگسال) سال تحصیلی

ویژگیهای آموزش و نقش آن در توسعه ی کشاورزی در سطح کلان و کاربرد آن درناحیه مورد مطالعه

مفهوم آموزش بزرگسالان

کشورهای توسعه یافته

کشورهای در حال توسعه

کشورهای انقلابی

مفهوم آموزش بزرگسالان در ایران

آموزش بزرگسالان در بعد شغل و حرفه

آموزش کشاورزی ویژه بزرگسالان

اثرات سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی آموزشهای کشاورزی

اثرات سیاسی آموزشهای کشاورزی

اثرات اجتماعی آموزشهای کشاورزی

آماده ساختن بزرگسالان ( یا هنرجویان ) برای درک تغییرات اجتماعی

کاهش نابرابری های اقتصادی و اجتماعی

تحول ارتباطات

هماهنگ کردن ابتکارات و رهیافتها مسئولیت پذیری

اثرات فرهنگی و روانی آموزشهای کشاورزی

ایجاد زمینه و امکانات بهتر از دانش ،مهارتها و منابع موجود

کمک به بزرگسالان برای آگاهی از منزلت خود

کمک به بزرگسالان برای درک مجموعه استعدادها ، توانایی ها و محدودیت های خویش

دانش و مهارت

توصیه ها و اطلاعات فنی

سطوح پدیداری تغییر

اثرات اقتصادی اثرات مستقیم آموزش های کشاورزی

رابطه میان بهره وری و آموزش

کمک آموزش به رشد اقتصادی

کارکرد سرمایه گذاری آموزشی

کشاورزی معشیتی به کشاورزی تخصصی

تلاش برای دست یافتن به استراتژی توسعه کشاورزی و توسعه روستایی

عوامل پیشرفت کشاورزی در مقیاس کوچک

شرایط پیشرفت عمومی روستا

تکنولوژی و نوآوری

اثرات اقتصادی اثرات غیر مستقیم آموزش های کشاورزی

اثرات آموزش های کشاورزی بر روی وضعیت اشتغال

فراهم آوردن زمینه های تداوم آموزش کشاورزی برای توسعه و تثبیت شغلی

فصل پنجم

نتیجه گیری

آزمون فرضیات

پیشنهادات

نمونه پرسشنامه ها و جداول

منابع

فهرست جداول

فهرست نمودارها

فهرست نقشه ها

فهرست تصاویر

*********************

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی نقش و تاثیر گذاری آموزشهای رسمی وغیر رسمی توسط هنرستان هایکشاورزی بر روی توسعه کشاورزی ناحیه رباط کریم صورت گرفته است تا شاید بتوان با تقویت نقاط قوت منطقه و با محوریت آموزشهای نوین از طریق هنرستان کشاورزیبه توسعه و پیشبرد کشاورزی منطقه دست یافت. در بحث کشاورزی سعی شده تا با بررسی موضوعاتی چون پراکنش محصولات کشاورزی و نقش آموزش و ترویج در توسعه کشاورزی به شاخصهای توسعه بپردازیم و درخصوص هنرستان کشاورزی باید گفت با توجه به موقعیت ممتاز آنبا داشتن نیروهای مجرب و کارآمد و تجهیزات مدرن کشاورزی با اموزش هنرجویان و کشاورزان منطقه درقالب آموزشهای رسمی و غیررسمیمی تواند سهم عمده ای درتوسعه کشاورزی ایفا نماید.

دراین رساله به هنرستان کشاورزی و آموزشهای کشاورزی به عنوان یک سیستم نگریسته شده کهمی تواند با تغییر در دیدگاه کشاورزان ومسئولین ، ترویج و ارائه راهکارهای مناسب در توسعه کشاورزی و دامپروریبه شیوه نوین در منطقه ضمن ایجاد اشتغالنقش خود را در بهره وری بیشتر ایفا نماید و باعث تغییر و توسعه کشاورزی و در نهایت بهبود وضعیت اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی منطقه گردد .

توسعه کشاورزی و رابطه با توسعه روستایی

- از سه نیاز اساسی انسان یعنی غذا پوشاک و مسکن ، غذا از مهمترین آنهاست که مسئولیت تهیه آن بر عهده بخش کشاورزی است. واژه توسعه کشاورزی هم به موازات خود واژه توسعه ،تغییر و تحولات زیادی کرده است به طوریکه در ابتدا به معنای مدرنیزه کردن بخش کشاورزی و رسیدن به هدف رشد کشاورزی مطرح بود.اما در مباحث توسعه ای امروز توسعه کشاورزی پایدار غالب است.

اینکه توسعه کشاورزی چیست ؟ اتفاق نظر وجود ندارد ، برخی توسعه کشاورزی را به معنای گذر از کشاورزی سنتی می دانند و برخی آن را فرآیندی می دانند که در طی آن به تدریج اوضاع اقتصادی و اجتماعی اکثریت کشاورزان یک کشور بهبود می یابد و اصلاح می شود.زمانی پدر توسعه کشاورزی را به معنای بهبود لیکنی ولکی کشاورزی و بهبود وضع زندگی اکثریت کشاورزان و من جمله زارعین فقیر و خرده مالکین می داند.در اینکه توسعه کشاورزی چگونه اتفاق می افتد هم توافقی وجود ندارد ، جیمز بونن سه عامل ، فناوری جدید بهبود کیفیت نیروی انسانی ،تغییرات نهادی و سازمانی در جامعه را سه عامل مهم در توسعه کشاورزی میداند.موثر پنج عامل را در توسعه کشاورزی اساسی و پنج عامل دیگر را بسرعت دهنده توسعه می داند.عوامل اساسی عبارتند از : 1) بازار جهت فروش محصولات کشاورزی ، 2) فناوری ها پیوسته در حال تکامل و پیشرفت است، 3) نهاده ها و وسایل در دسترس مورد نیاز کشاورزی ، 4)مشوق های تولیدی برای کشاورزان ، 5) تسهیلات حمل و نقل .عوامل سرعت بخش عبارتند از 1) آموزش و ترویج کشاورزان ، 2) اعتبارات کشاورزی ، 3) انجام اقدامات و عملیات گروهی و سازمان یافته کشاورزی ،4) زمینهای گسترده کشاورزی و اصلاح فیزیکی آنها ، 5) برنامه ریزی ملی. ...

تاریخچه آموزش های کشاورزی

تاریخچه آموزش های کشاورزی در ایران

در این دوره یادگیری افراد فقط از والدین و نزدیکان آنها نبوده ، بلکه اطلاعات و تجارب افراد ، حاصل یادگیری از منافع بیشتر بوده است ، در این دوره کاغذ در ایران به کار گرفته شده و کتاب های خطی و تک برگهای خطی در زمینه های کشاورزی تهیه گردیده است ، نشانه هایی که به صورت مستند از این دوره باقی مانده است ، از جمله می توان از کتاب های آثار و اخبار ، علم فلاجت و زراعت ، علم فلاحت و زراعت ایرانیان ، قواعد پیوند و اعمال آن به طریق اهل فرهنگ و ارشاد الزارعه نام برد. قدیمی ترین کتاب معارف آن زمان را می توان به عنوان قدیمی ترین دایره المعارف ترویجی دانست و تاکنون شناخته شده ، آثار و اخبار می باشد ، که قبل از سال هفتصد هجچری گردآوری و مکتوب گردیده این دایره المعارف شامل اطلاعات ، تجربیات ، باورها و خرافات در زمینه های گوناگون بوده است .

تاریخچه اجرای آموزش های کشاورزی در مناطق روستایی و کشاورزی

پس از انقلاب اسلامی با تاکید بر مجموعه ی اقدامات آموزشی وزارت جهاد سازندگیسابق توجه به مناطق روستایی از اهمیت ویژه ای برخوردار شد و از همان سال های دهه اول انقلاب و پس از صدور فرمان تاریخی حضرت امام (ره) مبنی بر تشکیل نهاد انقلابی جهادسازندگی ، جوانان متعهد و متخصص زیادی که برخاسته از همه اقشار جامعه بودند در این نهاد انقلابی به سوی مناطق روستایی گسیل شدند و علاوه بر انجام اقدامات عمرانی فراوان ، در قالب کمیته های فرهنگی به ارائه خدمات فرهنگی ، آموزشی و اجتماعی مختلفی نیز پرداخته اند البته این نهاد انقلابی در همان دهه اول پس از پیروزی انقلاب به یک وزارتخانه دولتی مبدل و به نوعی ثبات تشکیلاتی و وظیفه مندی دست یافت و با توجه به تفکر حاکم بر این نهاد انقلابی مبنی بر ضرورت توانمندسازی روستائیان برای دستیابی به توسعه ای همه جانبه و شکوفا سازی استعدادها و شخصیت و کرامت انسانی ، ارتقاء سطح فرهنگی و دانش و مهارت تولید کنندگان روستایی و عشایری با هدف استفاده از بهینه از امکانات و منابع موجود و سازماندهی و حمایت از روستائیان موضوع توسعه فعالیتهای آموزشی ترویجی و مشارکتی جدی مورد توجه قرار گرفت و سازمان کار مناسب برای انجام این ماموریت مهم طراحی شده و به تدریج کمیته های فرهنگی سابق مبدل به سه واحد مستقل آموزشی روستاییان ، بسیج سازندگی و امور هماهنگی شورای روستایی گردید ...

...

هدف از آموزش کشاورزی در هنرستانهای کشاورزی

ایجاد زمینه مساعد به منظور جذب ، پرورش ، رشد ، شکوفائی استعدادهای نهفته علاقه مندان بویژه جوانان روستائی و تربیت و تامین این گونه نیروهای انسانی کارآمد و مفید در بخش کشاورزی جهت گسترش و افزایش سطح تولیدات کشاورزی به نحوی که آنها با کسب مهارت و داش کشاورزی و تقویت تقوی و ایمان خود توان و کارآئی لازم را متنسب با آموخته های خود به منظور انجام کار کشاورزی در روستا و مراکز تولید محصولات کشاورزی و انتقال آگاهیهای کمی و کیفی امور کشاورزی به روستائیان را داشته باشند تا روستاها و مراکز تولیدی این بخش که محل تولید می باشد فعال و مولد باقی بمانند و با این روند موجبات رسیدن به یک خودکفائی نسبی نیز فراهم گردد.

شاخه های تحصیلی در هنرستانهای کشاورزی

شاخه فنی و حرفه ای

- اعتلای سطح فرهنگ و دانش عمومی و پرورش ملکات و فضائل اخلاقی ، بینش سیاسی و اجتماعی ؛

- شناخت بهتر استعداد و علاقه دانش آموزان و ایجاد زمینه مناسب جهت هدایت آنان به سمت اشتغال مفید ؛

- احرازآمادگی نسبی دانش آموزان برای ادامه تحصیل در رشته های علمی کاربردی (تکنولوژی )

این شاخه مشتمل بر سه زمینه صنعت ، کشاورزی و خدمات است و هر زمینه دارای چند رشته است.58 واحد از درسهای این شاخه در همه رشته ها به صورت مشترک ارائه می شود. درسهای اختصاصی برای هر رشته حدود 39 واحد است.واحدهای آموزشی مربوط به این شاخه هنرستان نامیده می شوند.عناوین رشته های هر یک از زمینه ها به شرح زیر است :

زمینه صنعت

رشته های نقشه کشی عمومی ، ساخت و تولید ، صنایع فلزی ، مکانیک خودرو ،تاسیسات ، صنایع چوب و کاغذ ، چاپ ، الکترونیک ، الکتروتکنیک ، متالورژی ،صنایع شیمیایی ، صنایع نساجی ، سرامیک ، معدن ،سیمان ، ساختمان ،نقشه برداری ، ناوبری ، مکانیک موتورهای دریایی ، الکترونیک و مخابرات دریایی.

....

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید