تحقیق شناخت و بررسی نیازهای آموزشی مدیران مدارس متوسطة دولتی شهرستان كرج تحقیق شناخت و بررسی نیازهای آموزشی مدیران مدارس متوسطة دولتی شهرستان كرج

دسته : مدیریت

فرمت فایل : word

حجم فایل : 94 KB

تعداد صفحات : 144

بازدیدها : 744

برچسبها : دانلود تحقیق پیشینه تحقیق

مبلغ : 14000 تومان

خرید این فایل

تحقیق شناخت و بررسی نیازهای آموزشی مدیران مدارس متوسطة دولتی شهرستان كرج

تحقیق شناخت و بررسی نیازهای آموزشی مدیران مدارس متوسطة دولتی شهرستان كرج

تحقیق شناخت و بررسی نیازهای آموزشی مدیران مدارس متوسطة دولتی شهرستان كرج

مقدمه

در هر سازمانی بدون توجه به نوع هدف، به وسیلة كاركنان اموری به اجرا در می‌آید كه در نهایت به‌صورت مجموعه‌ای كه ماحصل سرمایه‌گذاری است شكل می‌گیرد. بدینسان نتیجه كار اعضاء به‌صورت منسجم متجلی می‌شود. در سازمان‌ها و مؤسسات هر كاری نیازمند مهارت‌ها و به‌كارگیری دانش‌های در رابطه است. سازمان‌ها با توجه به این نیاز، شرایط احراز شغل نیروی انسانی خود را تهیه نموده و به گزینش می‌پردازند. هر چند در بدو استخدام نیروی تازه وارد در سازمان، با شغل خود انطباق كیفی دارد ولی اگر مدیریت آنها را كارآموزانی مستعد تلقی نكند، نخواهد توانست در پروراندن آنها اقدام نموده و در نتیجه از نیروی انسانی مفید برخوردار گردد. چرا كه محبوس نگهداشتن تجارب و مهارت‌های شغلی افراد، روح تعالی و رشد را در اعضاء خفه كرده و موجبات سد تحرك و پویایی آنها را فراهم می‌كند (عسگریان، 1370، ص 55).

با اجرای برنامه‌های آموزشی در سازمان‌ها می‌توان به رشد نیروی انسانی كمك كرد. آموزش تنها وسیلة همگام شدن با تغییراتی است كه در گذر زمان ایجاد می‌شود. تغییر و تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و پیشرفت علم و تكنولوژی نیازهای آموزشی گوناگونی را به سازمان‌ها تحمیل می‌كند.

برنامه‌های آموزشی را تنها هنگامی باید طراحی و اجرا كرد كه مطمئن باشیم می‌تواند به حل مشكلات، كمك مؤثری بنماید، بنابراین، عاقلانه‌ترین راه برای تصمیم‌گیری درباره مسائل مربوط به آموزش كاركنان باید براساس بررسی و مطالعه كامل كل سازمان باشد. با شناخت سازمان و مسائل موجود در آن خواهیم دانست كه آموزش كاركنان چگونه می‌تواند به ما در رفع این مشكلات كمك كند(سعادت، 1381، ص 176).

بر این اساس، اولین قدم در تجویز آموزش برحسب داده‌های نیاز‌سنجی كه به وسیلة پرسشنامه‌ها و مشاهدات به دست می‌آید صورت می‌گیرد(عسكریان، 1370، ص 57).

فهرست مطالب

مقدمه

 

  بیان مسأله

 

 اهمیت پژوهش

 

اهداف تحقیق

 

سؤال‌های تحقیق

 

تعاریف نظری مفاهیم

 

تعریف عملیاتی مفاهیم

 

فصل دوم

 

بررسی پیشینه مطالعاتی

 

زمینه

 

مفاهیم آموزش

 

مزایای آموزش

 

دلایل منطقی برای آموزش

 

اهداف آموزش

 

ضرورت آموزش كاركنان

 

انواع آموزش

 

مشكلات آموزش

 

مفهوم نیاز

 

جمع‌بندی تعاریف ارائه شده دربارة نیاز

 

طبقه‌بندی نیازها

 

نیاز آموزشی

 

منابع نیازهای آموزشی

 

نیازسنجی آموزشی

 

اهداف نیازسنجی

 

اصول نیازسنجی

 

انواع نیازسنجی

 

فنون نیازسنجی آموزشی

 

فن تجزیه و تحلیل خطا[1]

 

آموزش و پرورش و اهداف آن

 

مدیریت مدارس

 

وظایف مدیر مدرسه

 

یافته های پژوهش

 

فصل سوم

 

روش اجرای پژوهش

 

 

روش تحقیق

 

جامعه مورد مطالعه

 

نمونه‌ و روش نمونه‌گیری

 

ابزار گردآوری اطلاعات

 

شواهد مربوط به قابلیت اعتماد و روایی ابزار سنجش

 

روش تحلیل داده ها

 

فصل چهارم

 

تجزیه و تحلیل داده ها

 

توصیف داده ها

 

توصیف آماری نمونه مورد تحقیق به تفكیك مدرك تحصیلی، منطقه آموزشی و

 

جنسیت

 

توصیف آماری پاسخ‌های به دست آمده در زمینة سؤال پژوهشی شماره 2

 

توصیف آماری پاسخ‌های به دست آمده در زمینة سؤال پژوهشی شماره 3

 

توصیف آماری پاسخ‌های به دست آمده در زمینة سؤال پژوهشی شماره 4

 

توصیف آماری پاسخ‌های به دست آمده در زمینه سؤال پژوهشی شماره 5

 

توصیف آماری پاسخ‌های به دست آمده در زمینة سؤال پژوهشی شماره 6

 

تحلیل داده ها

 

اولویت‌بندی نیازهای آموزشی

 

اولویت‌بندی نیازهای آموزشی در زمینه برنامه‌ریزی درسی:

 

اولویت‌بندی نیازهای آموزشی در زمینة امور دانش‌آموزان

 

اولویت‌بندی نیازهای آموزشی در زمینه امور كاركنان آموزشی

 

اولویت‌بندی نیازهای آموزشی در زمینة ارتباط مدرسه و جامعه

 

اولویت‌بندی نیازهای آموزشی در زمینة تجهیزات و تسهیلات

 

اولویت‌بندی نیازهای آموزشی در زمینة اداری و مالی

 

میانگین پاسخ به هر یك از سؤال‌های تحقیق

 

نمایش میانگین متغیرها

 

مقایسة میانگین سؤال‌های تحقیق

 

مقایسة نیازهای آموزشی مدیران دبیرستان‌های عادی دولتی شهرستان كرج

 

با تأكید بر جنسیت، مناطق آموزشی و مدرك تحصیلی.

 

فصل پنجم

 

نتیجه‌گیری‌ و پیشنهادات

 

 

بحث و نتیجه‌گیری

 

محدودیت‌ها

 

پیشنهادها

 

ضمائم

 

فهرست منابع

 

منابع خارجی

 

 


 

[1] . Error Analysis

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید