پرسشنامه آمادگی تحصیلی متروپالیتن

پرسشنامه آمادگی تحصیلی متروپالیتن پرسشنامه آمادگی تحصیلی متروپالیتن

دسته : پرسشنامه

فرمت فایل : word

حجم فایل : 1628 KB

تعداد صفحات : 42

بازدیدها : 964

برچسبها : آمادگی تحصیلی متروپالیتن آزمون آمادگی متروپالیتن

مبلغ : 3000 تومان

خرید این فایل

دانلود پرسشنامه آمادگی تحصیلی متروپالیتن، راهنمای جامع آمادگی تحصیلی متروپالیتن، راهنمای آزمون آمادگی متروپالیتن فرم (A)

راهنمای آمادگی تحصیلی متروپالیتن، راهنمای آزمون آمادگی متروپالیتن فرم (A)

Metropoliten Readiness Tests

فایل پرسشنامه حاضر بصورت جامع و کامل مربوط به راهنمای آزمون آمادگی تحصیلی متروپالیتن می باشد و دارای 48 صفحه است . در زیر بخشهایی از متن این فایل آورده شده و در آخر نیز فهرست مطالب قرار داده شده است.

هدف و ماهیت آزمون آمادگی تحصیلی

پیشرفت دانش آموزان در کلاس های ابتدایی تا حدود زیادی منوط به آمادگی آنان برای یادگیری و تدارکاتی است که مدارس برای میزان این آمادگی فراهم می سازند . مهمترین عواملی که به آمادگی دانش آموزان در بدو ورود به مدرسه کمک می نمایند عبارتند از استعداد و پیشرفتهای زبان شناختی ، ادراک دیداری و شنیداری ، هماهنگی عضلانی و مهارت های حرکتی ، آشنایی با اعداد و توانایی اجرای دستورات و دقت و توجه در کارهای گروهی . مراحل پیشرفت شاگردان در این مهارت ها به عوامل متعددی بستگی دارد ، از قبیل هوش ، زمینۀ خانوادگی، سلامت و وضعیت جسمانی ، میزان بلوغ هیجانی، سازگاری اجتماعی و زمینۀ کلی تجربه هایی که دانش آموز اندوخته است.

آزمون آمادگی متروپالیتن برای ارزیابی تکامل این مهارت ها و توانائی ها و سنجش میزان آمادگی دانش آموزانی است که برای اولین بار به مدرسه می روند . این آزمون برای نوآموزانی که در انتهای دوران پیش دبستانی و ابتدای ورود به دبستان قرار دارند تدوین شده است و زمینه ای سریع ، راحت و قابل اطمینان برای طبقه بندی اولیه دانش آموزان فراهم می آورد که با استفاده از آن معلمان می توانند تعلیمات خود را به شکل مؤثرتری در اختیار نوآموزان قرار دهند. آزمون متروپالیتن به منظور سنجش کار آیی برنامه های مهد کودک تدوین نشده است اما کاملاً منطقی است که یک مهد کودک خوب می تواند در پرورش برخی از توانائی هایی که در این آزمون از آنها صحبت می شود سهم بسزایی داشته باشد.

آزمون آمادگی متروپالیتن دارای شش خرده آزمون است که در زیر به آنها اشاره می شود :

• خرده آزمون 1- معنای کلمات

این خرده آزمون دارای 16 سؤال تصویری است و هر سؤال شامل سه تصویر است. آزمونگر گر یکی از تصویر ها را نام می برد و آزمودنی از میان سه تصویر، تصویر مورد نظر را انتخاب می کند .

• خرده آزمون 2- دریافت شنیداری

این خرده آزمون دارای 16 سؤال تصویری است و هر سؤال شامل سه تصویر است. در اینجا توانایی درک عبارت و جملات به جای کلمات مورد آزمایش قرار می گیرد. آزمون گر دربارۀ یکی از تصویر ها به اختصار توضیح می دهد و آزمودنی تصویر توصیف شده را انتخاب می کند .

• خرده آزمون 3- جور کردن

این خرده آزمون دارای 14 سؤال است و توانایی دریافت دیداری و تشخیص شباهت ها را می سنجد . آزمودنی از میان سه تصویر سمت چپ ،تصویری را انتخاب می کند که با تصویر سمت راست شباهت دارد .

• خرده آزمون 4- حروف الفبا

این خرده آزمون دارای 16 سؤال است و دربارۀ توانایی شناسایی حروف اول یا حروف کوچک الفبا است. آزمون گر یکی از حروف را می خواند و آزمودنی از میان حروفی که نوشته شده اند، حروف مورد نظر آزمونگر را انتخاب می کند .

• خرده آزمون 5- اعداد و ارقام

این خرده آزمون دارای 26 سؤال است و توان آزمودنی در شناسایی اعداد را می سنجد .

• خرده آزمون 6 - کپی کردن

این خرده آزمون دارای 14 سؤال است که ترکیبی از دریافت دیداری و کنترل حرکتی را می سنجد.

خرده آزمون 7 ترسیم آدمک (اختیاری)

اجرای این خرده آزمون اختیاری است در این قسمت آزمودنی یک نقاشی از آدم ترسیم می کند که شاخصی برای بلوغ کلی ذهن آزمودنی فراهم می آورد . این خرده آزمون از آزمون ترسیم آدمک گودیناف هریس اقتباس شده است.

توضیح بیشتر و کاملتر از محتوای هر خرده آزمون و دلیل گنجانیده شدن آن در آزمون آمادگی متروپالیتن در بخش اعتبار این دفترچه راهنما ارایه می شود .

تدوین و هنجاریابی آزمون آمادگی تحصیلی متروپالیتن

این نسخه از آزمون آمادگی متروپالیتن ،نسخۀ اصلاح شده فرم S و R است که در سال 1949 منتشر شدند. از آنجا که محتوای نسخه های پیشین منسوخ شده بودند و یا بر اثر گذشت زمان کارآیی خود را از دست داده بودند، اصلاحاتی به عمل آمد تا محتوای آنها به روز شده و فرم یا هنجارهایی فراهم شوند که پیشرفت نوآموزان کلاس اول را به شکل دقیق تری تشریح کنند و توانائی ها و مهارتهایی در آن گنجانیده شوند که در فرم های پیشین ارایه نشده بودند.

ادبیاتی که از زمان نسخه های پیشین دربارۀ آمادگی منتشر شده بودند مورد باز بینی مؤلفان این مجموعه قرار گرفت و بر اساس این بازبینی تصمیم گرفته شد تاعلاوه برمطالبی که در نسخه های پیشین آمده بود ، مقیاسی نیز برای سنجش برخی از مهارتهای ادراکی دیداری در نسخه جدید گنجانیده شود. مؤلفان به طور منظم محتوا و آمار هریک از سؤال های نسخۀ پیشین را مورد بررسی قراردادند و برگنجانیدن یا حذف آنها در نسخۀ جدید تصمیم گرفتند. پس بر آن شدند تا با طرح سؤال های جدید به همراه سؤال های باقیمانده از نسخه های پیشین ، سه فرم تجربی از نسخه جدید تدوین کنند که هر یک از فرم های جدید حدود50% بلندتر از فرمهای در نظر گرفته شده برای فرم نهایی بودند .علاوه بر خرده آزمون هایی که اکنون در فرم نهایی گنجانیده بودند اما این خرده آزمون کارنامۀ موفقی نداشت تا در فرم نهایی حفظ شود.

فرمهای تجربی بلافاصله پس از مدت کوتاهی از شروع مدارس در پاییز 1963 در یک گروه نمونۀ 6500 نفری از نوآموزان 12 مدرسه در 10 ایالت به مورد اجرا گذاشته شدند.

برای اینکه آمار سؤال ها برای هر سه فرم قابل قیاس باشند، گروه های شرکت کننده در اجرای سه فرم تجربی آزمون بر اساس نتایج آزمون هوش جورشدند.

برای کلیه سؤال های سه فرم تجربی ، درصد نوآموزانی که پاسخ صحیح داده بودند بدست آمد و شاخص افتراق هر سؤال محاسبه شد در این مورد، این شاخص با برآورد همبستگی نمرۀ سؤال نمرۀ کل و بر اساس تفاوت درصدی کسانی که با نمرۀ بالا آزمون را پشت سر گذاشتند و 27 درصد کسانی که نمرۀ پایین آزمون را برگزار کردند ، حاصل گردید . بر اساس این اطلاعات ، سؤال های دو فرم نهایی انتخاب شدند که هر یک شامل خرده آزمون هایی با دامنۀ مناسب دشواری و معادل یکدیگر بودند.

...

عناوین مطالب

هدف و ماهیت آزمون

توضیح خرده آزمون

اقداماتی که قبل از شروع آزمون انجام می گیرد

برنامه ریزی و محاسبات زمانی

دستورالعمل ویژه خرده آزمونها

جدول شماره - نمره کل آزمودنی بر حسب رتبه درصدی در فرم A یا فرمB

جدول شماره - فرم های نه گانه مربوط به جمع امتیازات بر روی فرم A یا فرم B

تفسیر نمرات خرده آزمون ها

توصیه هایی برای استفاده از نتایج آزمون

تکمیل نتایج آزمون آمادگی

اعتبار محتوایی آزمون

اعتبار همخوانی آزمون

اعتبار پیش بینی آزمون

پایایی

تدوین و هنجاریابی آزمون

هنجاریابی

جدول شماره - توزیع منطقه ای گروه های هنجاریابی

کلید آزمون اختیاری نقاشی آدم

************

ویژگیهای پرسشنامه راهنمای آزمون آمادگی تحصیلی متروپالیتن

تعداد گویه ها :102

تعداد مولفه :7

روایی و پایایی : دارد

نحوه نمره گذاری : دارد

منبع :دارد

نوع فایل : ورد word و قابل ویرایش

تعداد صفحات :48 صفحه

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید